Miks hammaste juureravi on parem teha juureravi spetsialisti juures?2020-05-19T12:09:44+03:00

Miks hammaste juureravi on parem teha juureravi spetsialisti juures?

Kahjuks ei ole juureravi alati edukas ning selle kvaliteet oleneb paljuski hambaarsti kvalifikatsioonist ja kasutatavast tehnoloogiast. Allpool on kirjeldatud mõned juhtumid, millal juureravi spetsialisti kaasamine on vajalik:

1) Vahel ei ole hambaarstil õnnestunud üles leida kõiki hambas olevaid juurekanaleid ning selle tulemusena jäävad ravimata juurekanalitesse mikroobid, mis põhjustavad ravi ebaõnnestumise. Mõnede juurekanalite suudmed on nii väikesed, et neid ei ole võimalik palja silmaga näha. Selliste olukordade jaoks on asendamatuks abiliseks mikroskoop, mis suurendab nähtavust isegi kuni 20 korda.

2) Peale selle on juhtumid, kus juurekanaleid ei ole piisavalt puhastatud ja laiendatud. Juurekanaleid laiendatakse spetsiaalsete juureravinõeltega ning loputatakse antimikroobsete lahustega. Juurekanalite korrektne puhastamine ja laiendamine on keerukas ja aeganõudev protseduur. Kõik juurekanalid peavad olema puhastatud kuni juurekanalitippudeni. Vaid mikroskoobi abil on võimalik näha juurekanalites väikseid detaile, mis muidu jäävad märkamatuks. See on eriti oluline juurekanalite ümberravis, kus ravi käigus on vaja eemaldada juurekanalisse asetatud vana juurekanalitäidis.

3) Mõnikord juurekanali puhastamisel murdub spetsiaalne nõel, millega kanaleid puhastatakse. Enamasti juhtub see kõverates ja kitsastes kanalites või vana juuretäidist eemaldades. See murdunud instrumendi osake raskendab selle juurekanali edasist ravi. Selleks, et oleks võimalik see juurekanal täielikult ära puhastada ja täita on vaja:

    • kas murdunud nõela osa juurekanalist eemaldada või
    • murdunud nõela osast mööda pääseda nii, et oleks võimalik kanali puhastamine ja täitmine juuretipuni.

Murdunud instrumendi eemaldamine juurekanalist või temast mööda pääsemine on ilma mikroskoobita praktiliselt võimatu. Sellepärast hambaarstid saadavadki sellised juhtumid mulle või teistele juureravi spetsialistidele, kellel on juureravi teostamiseks vajalikud oskused ja vahendid.

Referatiivne praksis juureravis

Üleval nimetatud juhtumitel on hambaarstil, kes ei spetsialiseeru juureravile, on võimalus suunata patsient juureravi spetsialisti poole. Selline lähenemine on nimetatud referatiivseks praksiseks, kus üks üldine hambaarst hindab patsiendi olukorda ning vajadusel suunab ta vastava spetsialisti poole. Skandinaavias referatiivne praksis juba aastaid edukalt toimib ning on õigustanud ennast kuna see toob hambaravi parimaid tulemusi. Samuti Eestis viimaste aastate jooksul muutub see lähenemine järjest populaarsemaks.

Umbes 90% kõigist mulle suunatud töödest on juurekanalite ümberravimine ehk varem ravitud hambajuurte uuesti ravimine. Tänu kogemustele ja vajaliku instrumentaariumi kasutamisele, on mul enamasti õnnestunud lahendada teiste hambaarstide poolt saadetud patsientide probleeme, ükskõik, kas selleks on olnud juureravi teostamisel murdunud instrument juurekanalis, varem avastamata juurekanalite leidmine, ebaõnnestunud täidistega juurekanalite uuesti avamine vms.

BRONEERI RAVIAEG