Hinnakiri2020-06-09T11:50:03+03:00

Hammaste juureravi hind

Juureravi hind sõltub juhtumi raskusastmest. Üldjuhul esmase ravi puhul, st kui hamba juured ei ole eelnevalt ravitud, on juureravi vähem komplitseeritud ja seega ka töö hind on madalam. Kui aga hamba juured olid eelnevalt (ka näiteks mitu aastat ennem) ravitud, siis on ümberravi enamasti keerulisem, võtab rohkem aega ja nõuab arstilt kõrgemat kvalifikatsiooni. Seega on hambajuurte ümberravi hind kõrgem.

Samuti sõltub ravi hind hambatüübist. Hinnakirjas eristame 3 hambatüüpi:

 • intsisiiv (üldjuhul 1-2 kanalit)
 • premolaar (üldjuhul 1-2 kanalit)
 • molaar (üldjuhul 3-4 kanalit).

Molaaride ravi on tavaliselt kõige mahukam kuna nendes hammastes leidub suurim arv juurekanaleid.

Kuidas näeb välja konsultatsioon juureravi spetsialisti juures?

 • Enne visiiti tutvub juureravi spetsialist patsiendi hamba juhtumiga – suunava arsti seletuskiri, saadetud röntgenpildid;
 • Visiidil toimub hammaste läbivaatus, lokaalsete röntgenpiltide tegemine, nende analüüs;
 • Olukorra patsiendile selgitamine, juureravi prognoos ja muud lahendused;
 • Edasistes sammudes patsiendiga kokkulepe.

Mis on revisioon ja milleks seda vaja on?

Mõnikord võib juureravi alguses juurekanalite lahtivõtmisel selguda, et hamba juureravi prognoos on pessimistlik või on juureravi isegi võimatu. Põhjusteks võivad olla näiteks:

 • juurekanali avamisel selgub, et seal on astmed, mis ei võimalda enam instrumentidega juuretipuni jõuda;
 • hambajuures on vertikaalne mõra,
 • juurekanalis esineb eelnevast juureravist tingitud perforatsioon,
 • muud põhjused.

Sellistel juhtudel, kui juureravi oleks nagu alustatud, aga ei ole lõpuni viidud, rakendub revisiooni tasu.

ESMANE JUURERAVI Hind (€)
Konsultatsioon 40
Intsisiivi juureravi 170 – 240
Premolaari juureravi 200 – 280
Molaari juureravi 280 – 390
Revisioon 120
ÜMBERRAVI Hind (€)
Konsultatsioon 40
Intsisiivi juureravi 210 – 250
Premolaari juureravi 250 – 350
Molaari juureravi 350 – 420
Revisioon 120